Informacije

 

Školsko zvono

Raspored časova

Raspored otvorenih vrata

Roditeljske posete časovima

Raspored korišćenja kabineta

Raspored časova dopunske

Raspored aktivnosti iz projekta obogaćenog jednosmenskog rada

Letopisi

Školski časopis

Godišnji izveštaj

Završni račun

Godišnji plan

Školski program

Spisak udžbenika mlađi razredi školska 2021/2022

Spisak udžbenika stariji razredi školska 2021/2022

Spisak udžbenika mlađi razredi školska 2022/2023

Spisak udžbenika stariji razredi školska 2022/2023

Jednosmenski rad

Ugledni časovi

Brojčana i kvalifikaciona struktura zaposlenih i angažovanih lica 2020/2021

Plan javnih nabavki 2021. godine

Razvojni plan škole za period od 2020-2023

Analiza Razvojnog plana na kraju prvog polugodišta 2021-22

Izveštaj rada Stručnog aktiva za razvojno planiranje za prvo polugodište 2021-22

Završni račun za 2021. godinu

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ ШКОЛЕ za 2021

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ 2022-23