Управа и стручне службе

Управа и стручне службе

 

Директор школе:

Гордана Вујачић

Секретар школе:

Слађана Ралевић

Педагог:

Драгана Мидић

Руководилац рачуноводства:

Милена Чукић

Библиотекар:

Драгиша Крушић / Марија Вукашиновић