Uprava i nenastavno osoblje

Direktor škole:

Gordana Vujačić

Sekretar škole:

Slađana Ralević

Pedagog:

Dragana Midić

Rukovodilac računovodstva:

Milena Čukić

Bibliotekar:

Dragiša Krušić / Marija Vukašinović

Domar škole:

Siniša Pavlović

Ložač:

Dragan Burazer

Pomoćni radnici:

Vesna Živanović

Vesna Stepanović

Maja Nikolić

Anđa Bajić

Svetlana Filić

Marina Maksimović

Gordana Kostić

Goran Panić