Наставници

Наставници

Српски језик:

Биљана Вићентић

Енглески језик:

Ивана Карић

Француски језик:

Драгиша Крушић

Математика:

Славица Шантрић

Милан Василијевић

Физика:

Горан Лазаревић

Историја:

Невенка Стевановић Ђорђевић

Географија:

Игор Илић

Хемија:

Мила Дабић

Биологија:

Биљана Драгић

Ликовна култура:

Ивана Миросављевић

Музичка култура:

Исидора Стевановић

Физичко васпитање:

Саша Карић

Техника и технологија:

Владан Шујић

Верска настава:

Зоран Павловић

Грађанско васпитање:

Горан Ристовић

Информатика и рачунарство:

Горан Ристовић