Nastavno osoblje

Razredna nastava:

Radina Stančić

Vukašin Živanović

Željka Rajković

Dragica Stanojević

Biljana Gičevski

Sanja Zeljić

Sunčica Stojiljković

Ljubica Runjaić

Igor Damnjanović

Ana Šainović Đurić

Srpski jezik:

Biljana Vićentić

Jelena Jovanović

Engleski jezik:

Ivana Karić

Francuski jezik:

Dragiša Krušić

Matematika:

Slavica Šantrić

Milan Vasilijević

Fizika:

Goran Lazarević

Istorija:

Nevenka Stevanović Đorđević

Geografija:

Igor Ilić

Hemija:

Mila Dabić

Biologija:

Biljana Dragić

Likovna kultura:

Ivana Mirosavljević

Muzička kultura:

Isidora Stevanović

Fizičko vaspitanje:

Saša Karić

Tehničko i informatičko obrazovanje:

Vladan Šujić

Verska nastava:

Zoran Pavlović

Građansko vaspitanje:

Goran Ristović

Informatika i računarstvo

Goran Ristović