Nastavno osoblje

Razredna nastava:

Olgica Živanović

Igor Damnjanović

Radina Stančić

Vukašin Živanović

Željka Rajković

Dragica Stanojević

Milica Jovanović

Biljana Gičevski

Sanja Zeljić

Sunčica Stojiljković

Ljubica Runjaić

Srpski jezik:

Biljana Vićentić

Jelena Jovanović

Engleski jezik:

Ivana Karić

Marija Vukašinović

Francuski jezik:

Dragiša Krušić

Matematika:

Slavica Šantrić

Milan Vasilijević

Fizika:

Goran Lazarević

Istorija:

Nevenka Stevanović Đorđević

Geografija:

Igor Ilić

Hemija:

Mila Dabić

Biologija:

Biljana Dragić

Likovna kultura:

Kosta Milovanović

Muzička kultura:

Marija Cvetković

Fizičko vaspitanje:

Saša Karić

Dragan Živanović

Tehničko i informatičko obrazovanje:

Biljana Vučković

Verska nastava:

Zoran Pavlović

Građansko vaspitanje:

Jelena Jovanović

Informatika i računarstvo

Nemanja Jojić