Основни подаци

Основни подаци

Основна школа ”Дражевац” у свом саставу има централну школу у Дражевцу и четири физички издвојена одељења и то у: Баљевцу, Конатицама, Пољанама и Јасенку. 

Матична школа у Дражевцу је новије градње, и настава се у њој одвија од школске 2003/04. године. У школи се налази 4 простране и светле учионице, осам кабинета, фискултурна сала, библиотека, зборница, санитарни блок, кухињски блок и пространи вишенамески хол. У једном делу хола је бина где се одржавају разне културне манифестације.

Основна школа Дражевац

Настава се одвија само у преподневној смени, по кабинетима. Настава физичког и здравственог васпитања се реализују у фискултурној сали, а ученици петог и шестог разреда од новембра до маја ће имати пливање на базенима у Обреновцу, у оквиру организованих спортских активности. Ученици млађих разреда у матичној школи у школској 2022/23. години имаће једном недељно часове гимнастике, које ће држати студент ДИФ-а коју шаље Школска управа уз подршку и присуство на часу наставника физичког и здравственог васпитања наше школе.

Школско двориште је ограђено са свих страна. Спортски терен није изграђен. Резервоари за воду и бунар нису ограђени. Прилазне саобраћајнице нису урађене, али је послат допис за постављање успоривача са обе стране пешачког прелаза испред матичне школе. Двориште је у потпуности ограђено, али се део дворишта иза школе не користи јер нису још увек изграђени спортски терени.

У делу школског дворишта постављен је летњиковац и мобилијар у матичној школи и издвојеном одељењу у Конатицама. У Конатицама је извршена припрема земљишта и садња, у којој су учествовали ученици са својом учитељицом у оквиру пројекта обогаћеног једносменског рада.

Ученици највећи део одмора проводе испред школе, где је недовољно простора за игру и дружење.

Постојеће проблеме покушаћемо да решимо у сарадњи са општином Обреновац, Секретаријатом за образовање и наставићемо и у наредном периоду да узимамо  учешће на конкурсима и пројектима.

Превоз ученика је организован и усаглашен са завршетком наставе.

У матичној школи све учионице и канцеларије су опремљене  АМРЕС интернет мрежом. Сва издвојена одељења опремљена су бежичним Телеком интернетом.

И школске 2022/23. године школски простор биће дат на коришћење предшколској установи ”Перка Вићентијевић” и Основној школи за децу са посебним потребама ”Љубомир Аћимовић” из Обреновца.

Основна школа ”Дражевац” је школа са малим бројем ђака, која осим централне школе у Дражевцу покрива четири удаљена села у којима постоје комбинована одељења 1/3 и 2/4 разред, а у ИО Јасенак мешовито одељење са три разреда.

Школа се налази у средини у којој нема много културних и културно – историјских установа, па се те врсте потреба углавном задовољавају у школи и у Обреновцу.

     У близини школе се налази ЈП Термоелектрана ”Велики Црљани”, ЈП Рударски басени ”Колубара” и ЈП Термоелектране ”Никола Тесла” А и Б, које неповољно утичу на здравствено стање деце. Због таквих еколошких проблема, трудимо се да нам један од циљева буде развијање еколошке свести ученика.