О школи

О школи

2014-08-20 14.04.08  -Основна школа „ Дражевац“  је основана 26.12.1957.године спајањем  постојећих школа у Дражевцу  и школа у Баљевцу и Конатицама. Касније су ОШ „ Дражевац“ припојене и школе у Пољанама и Јасенку.

– Школу похађа 254 ученика, распоређених у 19 одељењa, а о њима бринe 47 запослених радника.

– Настава се одвија у једној смени од 8.00-14-00 часова.

После завршетка редовне наставе у школи се одвијају разне ваннаставне активности (допунска,додатна настава,секције итд.) којe ученици похађају сходно њиховим интересовањима.

-У школи се од првог разреда учи енглески језик, а од 5.разреда и Француски језик.

– Матична школа у Дражевцу  је пространа савремена осморазредна школа у којој се  налазе 4 простране и светле учионице ( за ученике млађих разреда), 8 учионица претворeних у  кабинете ( за извођење наставе у старијим разредима), фискултурна сала, библиотека, зборница, санитарни блок, кухињски блок, зборница, канцеларије администрације и пространи вишенаменски хол. У једном делу хола се налази и бина на којој се одржавају разне кутурне манифестације као што су:Зелена јабука (16.10.), Школска слава Свети Димитрије  и Дан просветних радника (08.11.), Школска слава- Свети Сава (27.01.),Васкршњи вашар, Дан школе (15.05.)идр.

-У издвојеним одељењима  наставу похађају ученици од 1-4 разреда у одељењима  која су углавном комбинована. У Пољанама је  2016.године изграђена нова и савремена школа, док се у Баљевцу, Конатицама и Јасенку настава изводи у старијим и мање опремљеним објектима.