Seminar “MI I ONI”

Seminar “MI I ONI”

U petak 1.11. i subotu 2.11.2019. u prostorijama naše škole održan je seminar na temu „Mi i oni: problemi u saradnji nastavnika, roditelja i učenika i načini njihovog prevazilaženja“.
Ovaj dvodnevni seminar su vodili mr Božidar Topalović, pedagog, Biljana Ercegovčević, diplomirani psiholog-pedagog diplomirani i sertifikovani geštalt psihoterapeut, trener asertivnih veština Katarina Jovanović, diplomirani psiholog i porodični savetnik iz „Udruženja za podršku vaspitanju i obrazovanju“ iz Šapca.
Na seminaru na kojem su uzeli učešće nastavnici, pedagog i direktorka škole, moglo se čuti i naučiti kako unaprediti vaspitni rad nastavnika kroz razvoj i jačanje kapaciteta za efikasno uključivanje učenika i roditelja u ostvarivanju ciljeva obrazovanja i vaspitanja, uz adekvatnu podelu odgovornosti između svih učesnika vaspitno – obrazovnog procesa.
Takođe, polaznici ovog seminara su naučili kako da ojačaju vaspitne uloge obrazovno-vaspitne ustanove kroz razvijanje programa prevencije nasilja, diskriminacije, zlostavljanja i zanemarivanja.
Igor Damnjanović