Sekcije

Sekcije

?????????????????????????????????????????????????????????

U našoj školi postoje brojne sekcije

         Naziv sekcije                        Zaduženi nastavnik

  • Likovna sekcija                 Ivana Mirosavljević
  • Dramska sekcija               Biljana Vićentić
  • Recitatorska sekcija         Jelena Jovanović
  • Istorijsko-etnografska       Nevenka Stevanović Đorđević
  • Ekološko istraživačka       Biljana Dragić
  • Kartografska sekcija        Katarina Stefanović
  • Auto-modelarska             Nemanja Jojić
  • Hor                                  Marija Cvetković
  • Odbojkaška sekcija         Saša Karić
  • Crveni krst                       Mila Dabić