Predavanje “Bezbednost na internetu”

Predavanje “Bezbednost na internetu”

Učenici učeničkog parlamenta su u saradnji sa predmetnim nastavnicima i „Timom za bezbednost učenika“ osmislili i napravili interakrivno predavanje na temu „Bezbednost na internetu“. Ideja je bila da učenici učeničkog parlamenta održe predavanje u svim odeljenjima, ukazujući na prednosti ali i potencijalne opasnosti korišćenja interneta. Reakcija publike je bila veoma dobra, prdavači su imali dobru komunikaciju sa učenicima i uspeli su da ostvare postavljene ishode u vidu razvijanja svesti učenika o prednostima ali i opasnostima prilikom korišćenja interneta.

Iskoristili bismo ovu priliku da pohvalimo učenike učeničkog parlamenta koji su iskoristili ovu priliku da se iskažu u ulozi predavača i to uradili ne visokom nivou.