Predavanja članova kolektiva

Predavanja članova kolektiva

 

Učenički zimski raspust nastavnici i Uprava OŠ Draževac su iskoristili da realizuju stručna predavanja koji su imali za cilj da dodatno podstaknu i poboljšaju vaspitno obrazovni rad koji se sprovodi u ustanovi. Nastavnici su obrazovali timove koji su brojali po dva člana, dok je pedagog samostalno izlagalo na izabranu temu.

Nastavnice srpskog jezika Biljana Vićentić i Jelena Jovanović

Tema: OCENJIVANJE UČENIKA

Nastavnice su jako lepo istakle važnost formativnog ocenjivanja učenika i skrenule pažnju pogotovo mlađim kolegama na bitnost kontinuiranog praćenja postignuća učenika.

Nastanica hemije Mila Dabić i nastavnica matematike Slavica Šantrić

Tema: VAŽNOST DOPUNSKE I DODATNE NASTAVE

Ovaj tim je imao zadatak da podsete nastavnike da bitnost održavanja što kvalitetnije dopunske i dodatne nastave, važnost kako jedne tako i druge za ostvarivanje postavljenih vaspitnih i obrazovnih ishoda i ciljeva. Sudeći po reakciji publike, predavanje je bilo veoma korisno i prihvaćeno od strane prisutnih članova kolektiva.

Pedagog Dragana Midić

Tema: UPOZNAVANJE SA STANDARDIMA RADA USTANOVE

Predavač je na jedan veoma interesantan i kreativan način uspeo da obradi tematiku „Standarda ustanove“. Nastavnici su podeljeni u grupe i organizovana je radionica, koja je imala za cilj uključivanje svih nastavnika u aktuelnu temu. Predstavnici svake od grupa su prezentovali zadatak svoje grupe i rešenje postavljenog zadatka, gde su se članovi ostalih grupa uključivali, davali svoje predloge, sugestije vezano za postavljeni zadatak.