Dan životinja 2019

Dan životinja 2019

U Osnovnoj školi “Draževac“ u oktobru 2019-te  godine, obležen je Sv. Dan zaštite životinja sa željom da se skrene pažnja da su životinjske vrste sve više ugrožene i da im preti opasnost od potpunog nestanka sa planete Zemlje.Zato je, tim povodom , prikazana edukativna prezentacija o faktorima ugrožavanja životinja i merama kojima se može uticati da se broj životinjskih vrsta održi i obnovi. Potom, su predstavljeni najbolji likovni, literarni i pesnički radovi, izložba kućnih ljubimaca. Cilj učenika i njihovog nastavnika je bio da se svi podsetimo da su životinje ravnopravni članovi našeg društva i da se prema njima treba ophoditi sa ljubavlju.