Бициклистички сусрет 2017.

Бициклистички сусрет 2017.

У суботу 21.10.2017.године Основна школа Дражевац је организовала богат спортски садржај како за своје ученике тако и за гостујуће ученике из основне школе у Баричу (ОШ 14.Октобар) који су били предвођени својим наставницима. Поред спортског садржаја ученици су имали прилику и да науче нешто ново када је у питању пружање прве помоћи повређеном лицу, правила понашања у саобраћају и безбедном учествовању у саобраћају, као и примени наученог из географије када је у питању орјентација у простору и други видови повезивања теориског знања са практичним.Манифестација је почела у 8 часова у ОШ Дражевац у просторијама школе одржавањем презентације на тему  “Безбедност бициклиста у саобраћају”. После одржавања поменуте презентације ученици су заједно са наставницима формирали колону бициклиста и уз пратњу саобраћајне полиције кренули према школи у Јасенку. Негде у исто време ученици са бициклиама из школе у Баричу предвођени својим наставницима кренули су према истом одредишту као и ученици из Дражевца (према школи у Јасенку), план је био да се ученици из две школе тамо сретну, упознају и започну своје дружење.Запослени школе у Јасенку заједно са родитељима ученика су оправдали епитет доброг домаћина приредивши за ученике и наставнике који су били део бициклистичке групе богат садржај слатких и сланих специјалитета. После краћег задржавања у школи у Јасенку и слушању предавања о првој помоћи група бициклиста, овога пута удруженим снагама бициклисти ОШ Дражевац и ОШ 14. Октобар кренули су пут школе у Дражевцу где су их чекали спортски сусрети и надметања у разним дисциплинама. Рецимо и то, да је резултат после спортског дела био нерешен и да се надамо да ће оваква или слична манифестација бити одржана између ове две школе како би на крају знали ко је победник или учествовање на оваквим манифетсацијама, које подразумевају физичка активност, примену наученог у пракси, дружење са вршњацима и једну и другу школу чини победницима.