ПОЉАНЕ

ПОЉАНЕ

Школа у Пољанама је основана школске 1938/39. године као физички издвојено одељење основне школе у Конатицама. Прва учитељица у овој школи  била је Јулијана Вукојчић.  Настава се одвијала у приватној згради Радомира Јаковљевића. Мештани су 1950. године подигли школску зграду из сопствених средстава. Рад у овој школској згради почео је школске 1951/52. Услови за рад постају бољи  јер је нова зграда одговарала хигијенско-педагошким условима. Након велике поплаве 2014. године, почело се са градњом нове школске зграде. Школа је саграђена и опремљена уз финансијску помоћ  ЕУ и свечано отворена 17. фебруара 2016. године.

Школа у Пољанама