БАЉЕВАЦ

БАЉЕВАЦ

Школа у Баљевцу основана  је 1932. године као физички одвојено одељење школе у Конатицама. Приликом издвајања, село није имало своју  зграду, па је школа смештена у приватну зграду  Ранисава Максимовића, која је раније служила као кафана и ту је остала до  1947. године. Акција за градњу садашње школске зграде почела је 1934. године, али је са градњом почето тек 1937. Како због недостатка материјалних средстава, а касније ратних услова, школа је завршена тек 1947. године. Први учитељ школе у Баљевцу био је Драгутин Симић, родом из овог села. Од средине прошлог века, па до данас школа ради као физички издвојено одељење Основне школе Дражевац. Један броја ученика је настављао школовање у Дражевцу, а други, који су живели  ближе магистрали, у Степојевцу. Од како je асфалтиран пут кроз цело село, већина ученика наставља школовање у Дражевцу. 

Школа у Баљевцу