Važno— Organizacija rada osnovnih škola u otežanim uslovima

U prilogu je važan dopis koji se odnosi na organizaciju rada osnovnih škola u otežanim uslovima.

Možete ga preuzeti ovde.