SOS telefonska linija za psihosocijanu podršku zaposlenima u prosveti, roditeljima i učenicima

Молимо Вас да следећу телефонску линију користе само они који имају психичких потешкоћа и којима је потребна психолошка помоћ.

ZUOV

МПНТР: СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима

Од 23. марта 2020. године почиње са радом СОС телефонска линија 0800-200-201 за психосоцијалну подршку запосленима у просвети, родитељима и ученицима. Министарство просвете, науке и технолошког развоја је због настале ситуације извршило пренамену СОС линије, а  ова линија је у редовним условима имала функцију пријаве насиља у школама и подршку ученицима, а сада је у функцији подршке за превенцију и…

Ко жели да прочита више о свему овоме нека кликне на линк